• baner1
  • 十九大
  • 新四军铁军
  • 己亥年轮播图
  • <
  • >

纪念陈毅元帅诞辰117周年

 • 时间:   2018-08-22      
 • 作者:   陈昊苏      
 • 来源:   北京新四军研究会     
 • 浏览人数:  362

纪念陈毅元帅诞辰117周年

 

又逢八月忆真红

进取隨时久久功

服务人民遂壮志

征程喋血写光荣

 

华夏腾飞世纪篇

雄英报效五十年

泉台旧部新排阵

捷报频传到九天

 

陈昊苏

2018826